Ἀγρυπνία Εἰσοδίων 2021

02

Με τὴ δέουσα λαμπρότητα καὶ ἱερότητα τελέστηκε καθιεωρωμένη ἀγρυπνία ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  στὸ Ἱερό Ναὸ μας, κατὰ τὸ Αγιορείτικο Τυπικό.


ἑσπερινὸς τέλεστηκε ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτ. Κωνσταντίνου Καπετανάκη καὶ Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Στο
τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησε σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανοσ. Ἀρχιμ. Σέργιος Βαρέλιας, προϊστάμενος τοῦ Ι.Ν. Ἀγίας Τριάδος Κηφισίας.


Ἐν
συνεχείᾳ 
ἐψάλη  Ὄρθρος τῆς ἡμέρας καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ π. Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη.


Ἔψαλαν
καθηγητὲς καὶ μαθητὲς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς που ἑδρεύει στὸ ναὸ μας.


Εκτύπωση   Email