Θεοφάνεια στὴν ἐνορία μας, 2020

IMG 20200104 093418 

Με κάθε λαμπρότητα καὶ μὲ τη συμμετοχὴ πλήθους κόσμου ἑορταστηκαν κὶ εφέτος τὰ Θεοφάνεια στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς πόλεὼς μας.

Την παραμονὴ τὸ ἑσπέρας τελέστηκε ὁ μέγας ἑσπερινὸς στὸ ναὸ μας.

Το πρωὶ ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ θεία λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὴν ὁποία συμμετείχε σύσσωμη ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου μας μὲ επικεφαλὴς τὸ Δήμαρχο Μεταμορφώσεως κ. Ευστράτιο Σαραούδα.

Στο τέλος τῆς θείας λειτουργίας, τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εξαιτίας τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

Ακολούθησε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Μεταμορφώσεως.

Λίγο ἀργότερα, τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸ Δημοτικὸ κολυμβητήριο τῆς πόλεὼς μας.Εκτύπωση   Email