Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Παρασκευή

1/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἁγιασμός

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἰερεμου προφτου, Παναρτου ἐπ. Πφου

Σάββατο

2/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἀνακομ. Λειψάνων

Ἁγίου Ἀθανασίου

Κυριακή

3/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τοῦ Παραλύτου

Τρίτη

5/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Νέου,

Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος

Τετάρτη

6/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

Παρασκευή

8/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου

7 μ.μ.

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ Ἀσκησάσης

Σάββατο

9/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ

Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Κυριακή

10/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τῆς Σαμαρείτιδος

Τετάρτη

13/5

7μ.μ.

Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας  -  Ἱερὰ Παράκλησις καὶ  δέησις ὑπὲρ τῶν μαθητῶν ποὺ ἐξετάζονται στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις. Θὰ τεθοῦν σὲ προσκύνηση Ἱερὰ Λείψανα ποὺ φυλάσσονται στὸ Ναὸ μας. - Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Σάββατο

16/5

7:30 π.μ.

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ στὴν ἱστορικὴ Πόλη τῶν Καλαβρύτων καὶ τὰ ἱερὰ Προσκυνήματα, (Ἱερὰ Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Λαύρας)

Κυριακή

17/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τοῦ Τυφλοῦ

Τρίτη

19-20/5

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Ἄννης Χτυπητοῦ

Ἀπόδοσις ἑορτῆς

τοῦ Πάσχα

Τετάρτη

20/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πέμπτη

21/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τῆς Ἀναλήψεως

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν βασιλων

Σάββατο

23/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς  

Μαρίας μυροφόρου

τοῦ Κλωπᾶ

Κυριακή

24/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου

Δευτέρα

25/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς 

Ἡ Γ΄εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

Σάββατο

30/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ψυχοσάββατον

Κυριακή

24/5

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τῆς Πεντηκοστῆς


Εκτύπωση   Email