Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Νοεμβρίου 2014

arsenios kapadokis

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Σάββατο

  1/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως (Μνημόσυνο)

Κοσμᾶ-Δαμιανοῦ, ἀναργύρων,

Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

Κυριακὴ

  2/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ε΄ ΛΟΥΚΑ

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου

Τετάρτη

  5/11

5 μ.μ.

Ἑσπερινός – Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή  -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάββατο

  8/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ναός Μεταμορφώσεως

(ὀνοματήρια π. Μιχαήλ)

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν

Μιχαήλ & Γαβριήλ

Κυριακὴ

  9/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Νεκταρίου Αἰγίνης

Δευτέρα

10/11

7 π.μ.

Ὄρ­θροςκαὶΘεί­αΛει­τουρ­γί­α

Θὰ τεθεῖ εἰς προσκύνησιν 

τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου

Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου

Τρίτη

11/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου

Τε­τάρ­τη

12/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Μνημόσυνον πρώην Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Νείλου Καλαγκᾶ.

5 μ.μ.

Ἱερὸν Ἐυχέλαιον -  Ἐνοριακὸς Κύκλος

Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πέμπ­τη

13/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παλαιὸς Ναὸς Μετ/σεως

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ

Παρασκευή14/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Φιλίππου ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κωνσταντίνου Ὑδραίου

Κυριακὴ

16/11

3μ.μ.

Ἀπογευματινὴ

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ

εἰς Ἱερὰν Μονὴν Βηθλεέμ Κορωπίου

         Ἀπὸ τὸ Σάββατο 15η Νοεμβρίου ἄρχεται ἡ Τεσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία θὰ τελέσουμε καὶ τὸ καθιερωμένον Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον.

         Κάθε μέρα θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλὴν τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἡμερῶν μνήμης ἐπισήμων ἑορτῶν,  ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸν Μεγάλο Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Εκτύπωση   Email