Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Ἰανουαρίου 2015

 

 

01012012 4

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Τετάρτη

31/12/14 - 1/1/15

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ,

Περιτομή Ἰησοῦ Χριστοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Πέμπτη

1/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία ΛειτουργίαΔοξολογία ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ

Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους

καὶ Κοπὴ Βασιλόπιττας.

Σάββατο

3/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση

Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ

Ἀνακομ. Ἱεροῦ Λειψάνου Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ ἐν

Νέα Μάκρη.

Κυ­ρι­α­κή 

4/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων

5 μ.μ.

Ὄρθρος – Μεγάλαι Ὧραι

Θεοφανείων

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Προεόρτια τῶν Φώτων

Δευτέρα

5/1

7 π.μ.

Ἑσπερινός καὶ 

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α Μ. Βασιλείου

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τρίτη

6/1

7 π.μ.

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ

Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τετάρτη

7/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Σύναξις Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Σάββατο

10/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης

Κυ­ρι­α­κή 

11/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα,

Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κινηματογράφος

Προβολὴ ντοκυμαντέρ μὲ τίτλο:

«Καππαδοκία Ἕνα ταξίδι στὸν τόπο καὶ τὸ χρόνο»

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τετάρτη 

14/1

5 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σάββατο

17/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἀντωνίου Mεγάλου,

Γεωργίου Ἰωαννίνων

Κυ­ρι­α­κή 

18/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἀνάμνησις τῆς  πρὸ ἑνὸς ἔτους θαυμαστῆς εὐρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

τῆς Ἁγίας Παρασκεῆς.

Τρίτη

20/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

Τετάρτη 

21/1

5 μ.μ.

Ἑσπερινός -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σάββατο

24/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ξένης Ὁσίας,

Νεοφύτου Ἐγκλείστου

Κυ­ρι­α­κή

25/12

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου)

Γρηγορίου Θεολόγου (Νανζιανζηνοῦ)

Τρίτη

27/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παλαιός Ναός Μεταμορφώσεως

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Τετάρτη

28/1

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παρασκευή

30/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,Θεοφίλου τοῦ νέου.

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email