Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνὸς Φεβρουαρίου 2015

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυριακὴ1/2/2015 Ἄρχεται τὸ Τριώδιον

Κυ­ρι­α­κή 

1/2

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

7 μ.μ.

Ἐκδήλωση Κοπῆς Πίτας - Τσάι

στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Δευτέρα

2/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Τετάρτη

4/2

5 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σάββατο

7/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου

Κυριακή

8/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Δευτέρα

9/2

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος

Τρίτη

10/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 

11/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης

5 μ.μ.

Ἑσπερινός -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας ΓραφῆςΠαρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παρασκευή

13/2

5 μ.μ.

Ἑσπερινὸς Ψυχοσάββατου

Μνημόνευσις Ὀνομάτων

Α΄ Ψυχοσάββατον.

Σάββατο

14/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Κυριακή

15/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΑΠΟΚΡΕΩ (Κρίσεως)

Τετάρτη 

18/2

5 μ.μ.

Ἑσπερινός  -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας ΓραφῆςΠαρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παρασκευή

20/2

5 μ.μ.

Ἑσπερινὸς Ψυχοσάββατου

Μνημόνευσις Ὀνομάτων

Β΄ Ψυχοσάββατον.

Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν

Σάββατο

21/2

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Κυ­ρι­α­κή

22/2

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

6μ.μ.

Α΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός

(Συγχωρήσεως).

Ἄρχεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Καθαρά Δευτέρα 23/2 ἕως Πέμπτη 26/2

Κάθε πρωί στὶς 7 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινὸς

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,

ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῶν Προηγιασμένων, Ἀποδείπνων,

Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν κ.λπ, θὰ τελοῦνται

στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Στὸ Μεγάλο Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως θὰ τελεῖται

ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς

καὶ ἡ 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν.

Τετάρτη 

25/2

6 μ.μ.

Ἑσπερινὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Ρηγίνου  ἱερομάρτυρος

Παρασκευή

27/2

7 π.μ.

Πρωϊνὴ Προηγιασμένη

Θεία Λειτουργία

Προκοπίου Δεκαπολίτου

6 μ.μ.

Ἑσπερινὸς Ψυχοσάββατου

Μνημόνευσις Ὀνομάτων

7 μ.μ.

Α΄ Χαιρετισμοί(1η Ἀκολουθία)

9 μ.μ.

2η Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάββατο

28/2

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Γ΄ Ψυχοσάββατον.

Ἀνάμνησις διά κολλύβων θαύματος Ἁγίου Θεοδώρου

Πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Κοιμητηριακὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.


Εκτύπωση   Email