ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ Τρίτη 3η Σεπτεμβίου 2013

Profitis MoisisΣᾶς προσκαλοῦμε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὶς λατρευτικὲς συνάξεις ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Προφήτου Μωϋσέως τοῦ Θεόπτου, εἰς τὸ Πανηγυρίζον Ἱερὸν Παρεκκλήσιον του, ποὺ εὑρίσκεται στὸ κτῆμα Δηλαβέρη, καὶ οἱ ὁποῖες θὰ λάβουν χώραν ὡς κάτωθι:

Τρίτη 3η Σεπτεμβίου

6:00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς.
7:15μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου.

Τετάρτη 4η Σεπτεμβίου

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία


Εκτύπωση   Email