ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

IA Oktovriou


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Τρί­τη 1/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλους

Πέμ­πτη   3/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Δαμάρεως, Ἰωάννου Χοζεβίτου

Πα­ρα­σκευ­ὴ   4/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτυρος

Σάβ­βα­το   5/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Χαριτίνης, Εὐδοκίμου, Μαμέλχθης, Μεθοδίας Κιμώλου

Κυ­ρι­α­κὴ   6/9

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Γ΄ ΛΟΥΚΑ (Ναΐν). Θωμᾶ ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου νεομάρτυρος

Τε­τάρ­τη 9/10

7 μ.μ.

Ἀ­πο­γευ­μα­τι­νὴ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀβραάμ, Λώτ, Ἀνδρονίκου

Σάβ­βα­το   12/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου, Συμεών Νέου Θεολόγου

Κυ­ρι­α­κὴ 13/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Δ΄ ΛΟΥΚΑ(Σπορέως).

Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Χρυσῆς νεομάρτυρος, Παπύλου

Πα­ρα­σκευ­ὴ 18/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ,

Μαρίνου μάρτυρος

Σάβ­βα­το   19/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας ὁσίας

Κυ­ρι­α­κὴ 20/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Γαδαρινῶν) Γερασίμου Κεφαλληνίας,

Ἀρτεμίου, Ματρώνης

Τρί­τη 22-23/10

8μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία –

Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰακώβου

Ἰακώβου Ἀδελφοθέου,

Ἰγνατίου ΚΠόλεως

Τε­τάρ­τη   24/10

6 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον

(Εἰς τὸ Ἱ­ε­ρὸν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Σάβ­βα­το 26/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Δημητρίου Μυροβλύτου, πολιούχου Θεσ/νίκης

Κυ­ρι­α­κὴ 27/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Ἰαείρου) Νέστορος μάρτ., Πρόκλης, Λούπου

Δευτέρα 28/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ἁγ. Σκέπης (ἐθνικὴ ἑορτή).

10:30 π.μ.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ


Εκτύπωση   Email