Προγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Ὀκτωβρίου 2015

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Πέμπτη  1/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλους

Σάββατο  3/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου,

Δαμάρεως, Ἰωάννου Χοζεβίτου

Κυ­ρι­α­κὴ  4/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Β΄ ΛΟΥΚΑ (Ναΐν).

Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτυρος

Τε­τάρ­τη  7/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἁγιασμός - Ἔναρξις Ἐνοριακοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς (ἱστορίες καὶ διδάγματα ἀπὸ τὴν Παλαιά Διαθήκη)

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάβ­βα­το  10/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας

τῶν μαρτύρων

Κυ­ρι­α­κὴ  11/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Δ΄ ΛΟΥΚΑ (Σπορέως).

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου  Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτά.

Τε­τάρ­τη  14/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός – Παράκλησις εἰς τὸν Ὅσιον Παΐσιον τὸν Ἁγιορείτην

-  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 17/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ὠσηέ τοῦ Προφήτου

Κυ­ρι­α­κὴ  18/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄

Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ,

Μαρίνου μάρτυρος

6μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κινηματογράφος

Προβολὴ ντοκυμαντέρ μὲ τίτλο «Ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν»

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Τρίτη  20/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον  Ὁσίου Παϊσίου

Γερασίμου Κεφαλληνίας,

Ἀρτεμίου, Ματρώνης

Τετάρτη  21/10

6 μ.μ.

Ἱερὸν Ἐυχέλαιον

 Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Πέμπτη 22-23/10

8 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία –

Θὰ τελεσθεῖ ἡ ἀρχαιοπρεπὴς

Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου

Ἰακώβου Ἀδελφοθέου,

Ἰγνατίου ΚΠόλεως

Σάβ­βα­το 24/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος

Κυ­ρι­α­κὴ  25/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου

τῶν νοταρίων

Δευτέρα  26/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Δημητρίου Μυροβλύτου,

πολιούχου Θεσσαλονίκης

Τετάρτη  28/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Τῆς Φωτοφόρου Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

(ἐθνικὴ ἑορτή).

10:30 π.μ.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗι ΕΘΝΙΚΗι ΕΠΕΤΕΙΩι

6 μ.μ.

Ἑσπερινός -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.


Εκτύπωση   Email