Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνὸς Νοεμβρίου 2013

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Πα­ρα­σκευ­ὴ 1/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Κοσμᾶ-Δαμιανοῦ, ἀναργύρων,

Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

Σάβ­βα­το 2/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου

Κυ­ρι­α­κὴ 3/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ε΄   ΛΟΥΚΑ

Πα­ρα­σκευ­ὴ 8/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ, Εὐφροσύνης

Σάβ­βα­το 9/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μάρτυρος,   Θεοκτίστης Λέσβου

Κυ­ρι­α­κὴ 10/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Η΄ ΛΟΥΚΑ (Καλοῦ Σαμαρείτου). Ἀρσενίου Καππαδόκου

Δευτέρα 11/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου,   Θεοδώρου Στουδίτου

Τρίτη12/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Μνημόσυνον πρώην Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Νείλου Καλαγκᾶ.

Τε­τάρ­τη 13/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Παλαιὸς Ναὸς Μετ/σεως)

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ

5   μ.μ.

Ἱερὸν Εὐχέλαιον

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Πέμπτη 14/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Φιλίππου ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ,   Κωνσταντίνου Ὑδραίου

         Ἀπὸ   τὴν Παρασκευὴ 15η   Νοεμβρίου ἄρχεται ἡ Τεσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία θὰ τελέσομε καὶ τὸ καθιερωμένον Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον.

         Κάθε μέρα θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον   τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλὴν τῶν ἡμερῶν μνήμης ἐπισήμως ἑορταζομένων ἁγίων, ὅπου   ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸν Μεγάλο Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως κατὰ τὸ ἀκολουθοῦν   πρόγραμμα.

Σάβ­βα­το 16/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας μάρτυρος

Κυ­ρι­α­κὴ 17/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Γρηγορίου Νεοκαισαρίας,

Γενναδίου ΚΠόλεως

Τετάρτη 20-21/11

8μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

κατὰ τὸ Ἁγιορείτικον Τυπικόν

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πέμπτη 21/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Σάβ­βα­το 23/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου,

Σισινίου ὁμολογητοῦ

Κυ­ρι­α­κὴ   24/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Κλήμεντος, Φιλουμένου

Δευτέρα 25/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος

Τρίτη 26/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Στυλιανοῦ ὁσίου, Ἀλυπίου ὁσίου,   Νίκωνος «Μετανοεῖτε»

Σάββατο 30/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

(Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας   Πα­ρα­σκευ­ῆς)

Ἀνδρέου τοῦ Ἀποστόλου


Εκτύπωση   Email