Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυριακὴ 1/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ε΄ ΛΟΥΚΑ

Κοσμᾶ-Δαμιανοῦ, ἀναργύρων,

Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

Τε­τάρ­τη4/11

5μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 7/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Λαζάρου Ὁσίου τοῦ ἐν Γαλασίῳ ὄρει

Κυριακὴ 8/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν

Μιχαήλ & Γαβριήλ

Δευτέρα 9/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Νεκταρίου Αἰγίνης

Τρίτη 10/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΠαρεκκλήσιονὉσίου Παϊσίου

Θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση τὸ ἱερὸ

λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου

Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου

Τε­τάρ­τη 11/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου

5μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Πέμπ­τη12/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Μνημόσυνον πρώην Ἐφημερίου Ἀρχιμ. Νείλου Καλαγκᾶ.

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παρασκευή 13/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Σάββατο 14/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Φιλίππου ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κωνσταντίνου Ὑδραίου

7μ.μ.

Ἐκδήλωση – Συνεστίαση

Στὸ Πνευματικό Κέντρο τοῦΝαοῦ μας.

Κυριακὴ 15/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου

τῶν μαρτύρων

     Ἀπὸ 15ης Νοεμβρίου ἄρχεται ἡ Τεσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία θὰ τελέσουμε τὸ καθιερωμένον Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον.

         Κάθε μέρα θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλὴν τῶν Κυριακῶν ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸν Μεγάλο Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῶν ἡμερῶν μνήμης ἐπισήμων ἑορτῶν, ὅπου ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

Τε­τάρ­τη 18/11

5μ.μ.

Ἱερὸν Ἐυχέλαιον - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Παρασκευή

20-21/11

8μ.μ.

ἹερὰἈγρυπνία

κατὰ τὸ Ἁγιορείτικον Τυπικόν, μετὰ τὸ πέρας θὰ ἀκολουθήσει τράπεζα στὸ Πνευματικό Κέντρο.

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σάββατο 21/11

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Κυ­ρι­α­κὴ   22/11

7 π.μ.

Ὄρ­θροςκαὶΘεί­α Λει­τουρ­γί­α

Θ΄ΛΟΥΚΑ

Ἀρχίππου, Φιλήμονος,

Ὀνησίμου τῶν ἀποστόλων


Εκτύπωση   Email