ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 ag dionisios

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Τετάρ­τη

1/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλους

Παρασκευή

3/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου,

Δαμάρεως, Ἰωάννου Χοζεβίτου

Σάββατο

4/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτυρος

Κυ­ρι­α­κὴ  

5/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Β΄ ΛΟΥΚΑ (Ναΐν).

Τε­τάρ­τη

8/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἁγιασμός - Ἔναρξις Ἐνοριακοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὀμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Σάβ­βα­το 

11/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτά.

Κυ­ρι­α­κὴ 

12/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Δ΄ ΛΟΥΚΑ (Σπορέως).

Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Τε­τάρ­τη

15/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός – Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή  -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πέμπτη

16/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παλαιὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως

Λογγίνου ἑκατοντάρχου

Σάββατο

18/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ,

Μαρίνου μάρτυρος

Κυ­ρι­α­κὴ

19/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Γ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἰωὴλ Προφήτου

6μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κινηματογράφος

Προβολὴ ντοκυμαντέρ μὲ τίτλο «Τὸ Δῶρο τοῦ Θεοῦ»

(παρουσίαση και ἀνάλυση τῆς Θείας Λειτουργίας)

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Δευτέρα

20/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Γερασίμου Κεφαλληνίας,

Ἀρτεμίου, Ματρώνης

Τετάρτη

22/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τετάρτη

22-23/10

8 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία –

Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰακώβου

Ἰακώβου Ἀδελφοθέου,

Ἰγνατίου ΚΠόλεως

Σάβ­βα­το

25/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου

τῶν νοταρίων

Κυ­ρι­α­κὴ

26/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Δημητρίου Μυροβλύτου,

πολιούχου Θεσ/νίκης

Τρίτη

28/10

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Ἁγ. Σκέπης (ἐθνικὴ ἑορτή).

10:30 π.μ.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗι ΕΘΝΙΚΗι ΕΠΕΤΕΙΩι

Τετάρτη

29/10

6 μ.μ.

Ἑσπερινός – Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή  -  Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο.

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς


Εκτύπωση   Email