Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ἰουνίου 2015

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Τετάρτη

3/6

7 μ.μ.

Ἱερὸν Εὐχέλαιον

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς.

Σάββατο

6/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἀπόδ. Πεντηκοστῆς.

Κυριακή

7/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Πέμπτη

11/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς.

Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως

Σάββατο

13/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Ἀκυλίνης μάρτυρος

Κυριακή

14/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐλισαίου Προφήτου

Σάββατο

20/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Μεθοδίου ἱερομάρτυρος

Κυριακή

21/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰουλιανοῦ μάρτυρος

Τετάρτη

24/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Γενέθλιον Προδρόμου

Σάββατον

27/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Σαμψών τοῦ ξενοδόχου

Κυριακή

28/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κρου καὶ ᾿Ιωάννου ἀναργύρων (ἀνακομιδή)

Δευτέρα

29/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Πέτρου καὶ Παύλου

τῶν Πρωτοκορυφαίων

Τρίτη

30/6

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Σναξις τῶν Ἁγων ἐνδξων 12 ἀποστλων

 

 


Εκτύπωση   Email