Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιών Β΄ 15ημέρου Αὐγούστου 2015

 

15Avgoustou

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Παρασκευή

14/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Παραμονή ἑορτῆς Κοιμήσεως

6:30 μ.μ.

Ἑσπερινὸς - Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου -Ἐγκώμια

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σάββατο

15/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

(Εἰς Ναόν Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγ. Θεοδώρων)

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Κυριακὴ

16/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Μετὰ τὴν Κοίμησιν

Τιμοθέου ἐπισκ. Εὐρίπου

Σάββατο

22/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀγαθονίκου μάρτυρος

Κυριακὴ

23/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως

Δευτέρα

24/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Κοσμᾶ  ἱερομάρτυρος

τοῦ Αἰτωλοῦ

Πέμπτη

27/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Φανουρίου μάρτυρος

Σάββατο

29/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀποτομὴ τιμίας κεφαλῆς

Τιμίου Προδρόμου

Κυριακὴ

30/8

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Εκτύπωση   Email