Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνός Ἰανουαρίου 2016

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Πέμπτη

31/12/15 - 1/1/16

9 μ.μ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ,

Περιτομή Ἰησοῦ Χριστοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Παρασκευή1/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία ΛειτουργίαΔοξολογία ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ

Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους

καὶ Κοπὴ Βασιλόπιττας.

Σάββατο 2/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πρὸ τῶν Φώτων

Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Κυριακὴ 3/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση

Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ

Πρὸ τῶν Φώτων

Ἀνακομ. Ἱεροῦ Λειψάνου Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ ἐν

Νέᾳ Μάκρῃ.

Δευτέρα 4/1

5 μ.μ.

Ὄρθρος – Μεγάλαι Ὧραι

Θεοφανείων

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πρὸ τῶν Φώτων

Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ

Τρίτη 5/1

7 π.μ.

Ἑσπερινός, Θεί­α Λει­τουρ­γί­α Μ. Βασιλείου - Ἁγιασμός

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Πρὸ τῶν Φώτων

† Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ

Τε­τάρ­τη 6/1

7 π.μ.

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

καί ἡ Ἀκολουθία τοῦ

Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Πέμπ­τη 7/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Σύναξις Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Σάββατο 9/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Μετὰ τὰ Φῶτα

Πολυεύκτου μάρτυρος

Κυριακὴ 10/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα,

Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης

Δευτέρα 11/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ὁσίου Παϊσίου

Θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση

Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου

Ὁσίου Θεοδοσίου κοινοβιάρχου

Τετάρτη 13/1

5 μ.μ.

Ἱ­ε­ρὸν Εὐ­χέ­λαι­ον - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 16/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Προσκύνησις ἁλύσεως

ἀποστόλου Πέτρου

Κυ­ρι­α­κή 17/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἀντωνίου Mεγάλου,

Γεωργίου Ἰωαννίνων

Δευτέρα 18/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Ἀνάμνησις τῆς πρὸ δύο ἐτῶν θαυμαστῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

τῆς Ἁγίας Παρασκεῆς.

Τετάρτη 20/1

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 23/1

7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Κλήμεντος Ἀγκύρας

Κυ­ρι­α­κή 24/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Τυφλοῦ)

Ξένης ὁσίας

Δευτέρα 25/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Γρηγορίου Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ)

Τετάρτη 27/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

5 μ.μ.

Ἑσπερινός - Ἐνοριακὸς Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο 30/1

7 π.μ.

Ὄρ­θρος καὶ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν


Εκτύπωση   Email