Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μηνὸς Μαΐου 2016

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΟΡΤΗ
Κυριακὴ 15/5 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Σάββατο 21/5 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης,

τῶν ἰσαποστόλων

Κυριακὴ 22/5 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Τετάρτη 25/5 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Πα­ρεκ­κλή­σι­ον Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς  

Ἡ Γ΄ εὕρεσις Τ. Κεφαλῆς Προδρόμου

Σάββατο 28/5 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΜΟΝΟΝ στὸν Κοιμητηριακὸ Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων

Προσκυνηματική ἐκδρομὴ στὴν Ἁγία Θεοδώρα

Βάστας Μεγαλοπόλεως

Κυριακὴ 29/5 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Εκτύπωση   Email