Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Β΄ 15μέρου, Αὐγούστου 2016

 

koimisis

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΟΡΤΗ
Κυριακὴ 14/8 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Παραμονή ἑορτῆς Κοιμήσεως
6:30 μ.μ.

Ἑσπερινὸς - Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου -Ἐγκώμια

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Δευτέρα 15/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

(Εἰς Ναόν Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγ. Θεοδώρων)

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
Σάββατο 20/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Σαμουὴλ Προφήτου
Κυριακὴ 21/8 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Μετὰ τὴν ἑορτήν

Θαδδαίου ἀποστόλου

Τρίτη  23/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπόδοσις ἑορτῆς

τῆς Κοιμήσεως

Τετάρτη 24/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Κοσμᾶ  ἱερομάρτυρος

τοῦ Αἰτωλοῦ

Σάββατο 27/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Φανουρίου μάρτυρος
Κυριακὴ 28/8 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Δευτέρα 29/8 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀποτομὴ τιμίας κεφαλῆς

Τιμίου Προδρόμου

Τρίτη 30/8 7 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Ἀλεξάνδρου Κων/πολεως
Πέμπτη 1/9 7 π.μ.

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

Εκτύπωση   Email