Ὁδηγίες λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μας κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων 2020

Odhgies leitourgias naou


Εκτύπωση   Email