Χαιρετισμοί στόν Τίμιο Σταυρό, 14 Σεπτεμβρίου 2021

MVIMG 20210914 192355

Με ἱερότητα τελέστηκε τό ἀπόγευμα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2021 ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στόν Τίμιο Σταυρό.

Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Ιερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς. Στο τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ, κλῆρος καί λαός εξήλθαν στόν περιβάλλοντα χώρο τοῦ Παρεκκλησίου στόν εἰδικά διαμορφωμένο χώρο - "Γολγοθᾶ", ὅπου καί τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στόν Τίμιο Σταυρό ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου.

Ὡμίλησε σχετικά ὁ Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος καί προΐστατο τῶν ἀκολουθιῶν.

 


Εκτύπωση   Email