Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων στὴν ἐνορία μας, 2021

13

 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

 

 Με ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε στὴν ἐνορία μας σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2021, Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου.
Στις
5 τὸ πρωὶ ἤχησαν οἱ καμπάνες καὶ ξεκίνησε Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Πλῆθος πιστῶν ἔσπευσε ἀπὸ νωρὶς στὴν Ἐκκλησία γιὰ να συμψάλει τοὺς ξεχωριστοὺς ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ἀλλὰ καὶ να προσευχηθεῖ στὸν Γεννηθέντα Κύριὸ μας.
Της
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος Πανοσ. Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης, ἐνῶ τὸν πλαισίωναν προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Σωτήριος Αλεβιζάκης, καὶ οἱ συνεφημέριοὶ τοῦ π. Μιχαὴλ Παπαθεμελὴς καὶ π. Γεώργιος Φέλλιος.


Εκτύπωση   Email