Θεοφάνεια στὴν ἐνορία μας, 2022

07

 

Με κάθε λαμπρότητα καὶ μὲ τη συμμετοχὴ πλήθους κόσμου ἑορταστηκαν κὶ εφέτος τὰ Θεοφάνεια στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς πόλεὼς μας.

Το πρωὶ ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ θεία λειτουργία τοῦ ι. Χρυσοστόμου, στὴν ὁποία συμμετείχε σύσσωμη ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου μας μὲ επικεφαλὴς τὸ Δήμαρχο Μεταμορφώσεως κ. Ευστράτιο Σαραούδα.

Στο τέλος τῆς θείας λειτουργίας, τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Μεταμορφώσεως.

 

 


Εκτύπωση   Email