Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 2022

01

Με λαμπρότητα ἑορτάστηκε κι ἐφέτος στὴν ἐνορία μᾶς ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Την παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τελέστηκε μέγας ἑσπερινός.

Την κύρια ἡμέρα τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου  καὶ ἐν συνεχεία πανηγυρικὴ θεία λειτουργία. Στο τέλος τοῦ Ὄρθρου ἔλαβε χώρα ἡ καθαυτὴ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ μας.

Tό ἀπόγευμα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2022 ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στόν Τίμιο Σταυρό.

Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Ιερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς. Στο τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ, κλῆρος καί λαός εξήλθαν στόν περιβάλλοντα χώρο τοῦ Παρεκκλησίου στόν εἰδικά διαμορφωμένο χώρο - "Γολγοθᾶ", ὅπου καί τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στόν Τίμιο Σταυρό ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου.

Ὡμίλησε σχετικά ὁ Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος καί προΐστατο τῶν ἀκολουθιῶν.


Εκτύπωση   Email