Θεοφάνεια 2023

10

Με κάθε λαμπρότητα καὶ μὲ τη συμμετοχὴ πλήθους κόσμου ἑορταστηκαν κὶ εφέτος τὰ Θεοφάνεια στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς πόλεὼς μας.

Το πρωὶ ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ τελέστηκε ἡ θεία λειτουργία τοῦ ι. Χρυσοστόμου, στὴν ὁποία συμμετείχε σύσσωμη ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου μας μὲ επικεφαλὴς τὸ Δήμαρχο Μεταμορφώσεως κ. Ευστράτιο Σαραούδα.

Στο τέλος τῆς θείας λειτουργίας, τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, στην πλατεῖα τῆς πόλεως, ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Λίγο ἀργότερα, τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸ Δημοτικὸ κολυμβητήριο τῆς πόλεὼς μας.


Εκτύπωση   Email