Ἱερά ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς θαυμαστῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

euresh eikonos


Εκτύπωση   Email