Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Παρασκευῆς

Τὸ ἱστορικὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρίσκεται στὸ παλαιὸ οἰκιστικὸ κέντρο τοῦ Δήμου, ἔναντι τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου. Τὸ ἀρχικὸ κτίσμα φαίνεται νὰ εἶναι τοῦ 15ου αἰῶνος, ξυλόστεγη μονόκλιτη βασιλική. Εἶναι χαρακτηριστικό, ἐπίσης, ὅτι στὴν τοιχοποιία ἔχουν ἐντοιχιστεῖ καὶ μαρμάρινα μέλη ἀπὸ ἀρχαιότερο ναό.  Πιθανὸν κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, καθαιρέθηκε ὁ δυτικὸς τοῖχος καὶ ὁ ναὸς ἐπιμηκύνθηκε. Ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ διάκοσμο, σῴζονται ὁρισμένες τοιχογραφίες κυρίως στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ σὲ τουλάχιστον τρία στρώματα.  Ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων, ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς, μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὸν ναὸ συνεορταζόταν καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, τοῦ ὁποίου παλαιὰ εἰκόνα ρωσικῆς τεχνοτροπίας φυλάσσεται στὸ παρεκκλήσιο.

Τὸ παρεκκλήσιο παρέμεινε ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ δεκατρία περίπου ἔτη, ἀφοῦ μετὰ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1999, τὸ παλαιὸ καμπαναριὸ τοῦ παρεκκλησίου κρεμόταν κυριολεκτικὰ πάνω ἀπὸ τὴν πόρτα. Ὁ περιβάλλων χῶρος εἶχε μετατραπεῖ σὲ «κρανίου τόπο». Ἐδῶ καὶ ἐνάμιση χρόνο, ὅμως, μετὰ τὴν καθαίρεση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ καμπαναριοῦ, τὸ παρεκκλήσιο ἐπαναλειτούργησε παράλληλα μὲ τὶς ἐργασίες ἀνακαίνισής του, ποῦ πραγματοποίησαν αὐτοβούλως οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐργασιῶν, ἡ ἐνορία μας βίωσε μία μεγάλη ἀποκάλυψη: Κάτω ἀπὸ τὸν σαθρὸ σοβὰ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ παρεκκλησίου, ἀποκαλύφθηκε μὲ θαυμαστὸ τρόπο παλαιὰ τοιχογραφία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία εἶχε ἀποκρυβεῖ ἐπιμελῶς, ὥστε νὰ μὴν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, γεγονὸς ποὺ φανερώνει τὴ μεγάλη εὐλάβεια ποὺ ἔτρεφαν οἱ κάτοικοι τῶν Κουκουβαούνων γιὰ τὴν Ἁγία Παρασκευή.

Στὶς 10 Μαΐου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης  Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, κ. Κύριλλος ἐγκαινίασε τὸ Ἱστορικὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐπανακαθιερώνοντας ἔτσι τὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο, ὅπου πλέον σχεδὸν καθημερινὰ οἱ Ἱερεῖς μας τελοῦν Θεῖες Λειτουργίες, Εὐχέλαια, Παρακλήσεις, Ἀγρυπνίες καὶ ἀρκετὲς ἄλλες ἀκολουθίες, μὲ τὴν ἐνεργὴ συμμετοχὴ τῶν ἐνοριτῶν μας ὡς καὶ ἄλλων πιστῶν τοῦ Δήμου τῆς Μεταμορφώσεως, οἱ ὁποῖοι εὐλαβοῦνται τὴν Ἁγία ὡς Προστάτιδα καὶ Ἔφορο τῆς Πόλεώς μας. Εάν βρεθεῖτε, λοιπόν, στὴ εὐρύτερη περιοχή, ἀξίζει νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸ παρεκκλήσιο, νὰ ἀνάψετε ἕνα κεράκι στὴν Ἁγία, θαυμάζοντας παράλληλα καὶ ἕνα πραγματικὰ πανέμορφο ἱστορικὸ μνημεῖο.     

Τὸ παρεκκλήσιο πανηγυρίζει τὴν 26ην καὶ 27ην Ἰουλίου (μνήμη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος) καθὼς καὶ τὴν 18ην Ἰανουαρίου (ἐπέτειος εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς), ἐνῷ λειτουργεῖ κάθε Σάββατο καὶ σὲ μνῆμες ὄχι ἐπισήμως ἑορταζομένων Ἁγίων.

 


Εκτύπωση   Email