Ἱερό Παρεκκλήσεως Προφήτου Μωϋσέως τοῦ Θεόπτη στό κτήμα Δηλαβέρη

Τὸ παρεκκλήσιο εἶναι προκατασκευασμένο καὶ τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Μεταμόρφωσης στοὺς διαμορφωμένους χώρους πρασίνου του κτήματος Δηλαβέρη. Ἐκκλησιαστικὰ ἀνήκει στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως  τοῦ  Σωτῆρος καὶ πανηγυρίζει στὶς 4 Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

 


Εκτύπωση   Email