Πανηγύρεις θέρους 2019

sun8eshs 836 x 375

 

 

7 Ἰουλίου: Ἁγίας Κυριακῆς 12 Ἰουλίου: Ὁσίου Παϊσίου
25 Ἰουλίου: Ἁγίας Ἄννης 26 Ἰουλίου: Ἁγίας Παρασκευῆς
27 Ἰουλίου: Ἁγίου Παντελεήμονος 1 έως 6 Αὐγούστου: Σωτήρεια 2019

 


Εκτύπωση   Email