Ἱερές Ἀγρυπνίες

Μία φορὰ κάθε μῆνα, μὲ τὴν εὐκαιρία κάποιας μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ἢ ἀκόμα καὶ σὲ ἔκτακτες περιστάσεις, τελεῖται στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως ἢ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ Παρεκκλήσια αὐτοῦ, Ἱερὰ Ἀγρυπνία. Οἱ ἀγρυπνίες ἀνακοινώνονται ἐγκαίρως στὸ μηνιαῖο πρόγραμμα Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ναοῦ.

Οἱ καθιερωμένες ἀγρυπνίες ποῦ τελοῦνται κάθε χρόνο εἶναι οἱ ἑξῆς:

Τὴν νύκτα τῆς 31ης Δεκεμβρίου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους,

Τὴν νύκτα πρὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.

Τὴν νύκτα τῆς 22ας Ὀκτωβρίου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, κατὰ τὴν ὁποία τελεῖται ἡ θεία λειτουργία ποῦ συνέγραψε ὁ Ἅγιος.


Εκτύπωση   Email