Ιερά Εξομολόγησις

Καθημερινὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας, θὰ ἐξομολογοῦν σύμφωνα μὲ τὸ κάτωθι πρόγραμμα:


Τρίτη: π. Σωτήριος
Πέμπτη: π. Μιχαήλ

Παρασκευή: π. Κωνσταντῖνος


Εκτύπωση   Email