Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ μας

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Ἀλεβιζάκης

Ἀντιπρόεδρος: κ. Κων/νος Μαυρογόνατος

Ταμίας: κ. Χαρίδημος Παναγόπουλος

Γραμματέας: κ. Παναγιώτης Δημάκης

Μέλος: κ. Βασίλειος Λιώσης

 

Ἀναπληρωματικά Μέλη

κ. Κων/νος Κολοβός

κα. Τιμόκλεια Κωστίνη

κ. Χρῆστος Χανᾶς

κ. Μιχαήλ Νικολακάκης

 

Γραμματειακὴ Ὑποστήριξη

κα. Κωνσταντίνα Τσουκαλᾶ


Εκτύπωση   Email