Ιερά Λείψανα

Εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως κατετέθησαν καὶ φυλάσσονται Ἱερὰ Λείψανα:

 

        - Ἱερὰ ἐμβὰς τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.

 

ΕΦΕΣΤΙΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ἡ  Ἐφέστιος  Θαυματουργὸς Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐκ τοῦ ὁμωνύμου ἱστορικοῦ παρεκκλησίου φυλάσσεται, γιὰ λόγους ἀσφαλείας, εἰς τὸν κεντρικὸ καθεδρικὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.