Συναντήσεις γονέων και αναδόχων προ του Μυστηρίου της Βαπτίσεως

Στὶς συναντήσεις αὐτές, ποὺ γίνονται παρουσίᾳ τῶν γονέων τῶν νεοφωτίστων καὶ τῶν ἀναδόχων τους, γίνεται ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση στὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. 


Εκτύπωση   Email