Συναντήσεις γονέων και αναδόχων προ του Μυστηρίου της Βαπτίσεως

Στὶς συναντήσεις αὐτές, ποὺ γίνονται παρουσίᾳ τῶν γονέων τῶν νεοφωτίστων καὶ τῶν ἀναδόχων τους, γίνεται ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση στὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.