Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

  1. Πρόεδρος  ὁ Αἰδεσ/τος Πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Ἀλεβιζάκης,
  2. Γραμματέας ὁ κ. Βενέδικτος Γαρουφαλῆς, Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ.Ν. Μετ/σεως Σωτῆρος καί 
  3. Ταμίας κ. Κωνσταντῖνος Μαυρογόνατος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἱ.Ν. Μετ/σεως Σωτῆρος

 

Κάνε κλικ ἐδώ για τὸ πρακτικὸ περὶ ἱδρύσεως τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Κάνε κλικ ἐδὼ για τὸ πρακτικὸ περὶ ὁρισμοῦ τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τῆς Σχολῆς.

Κάνε κλικ εδὼ για τὴν ἔγκρισι ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς

Κάνε κλικ ἐδὼ γιά τό Φ.Ε.Κ. τῆς Σχολῆς.

 

Εκτύπωση   Email