Ἐνοριακές Ἀνακοινώσεις μηνὸς Ὀκτωβρίου 2015

Ἐ­νο­ρι­α­κὲς Ἀ­να­κοι­νώ­σεις

 

  • Ὁ Ἑσπερινός τελεῖται καθ’ ἑκάστην στὶς 6:00 μ.μ.
  • Κάθε Σάββατο, τελεῖται Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους Κοιμητηρίου στὶς 7:00  π.μ.
  • Κάθε Κυριακή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως, τελεῖται Θεία Λειτουργία καὶ στὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου καὶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Μποφίλιας.
  • Καθημερινὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἐξομολογοῦν σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ εἶναι ἀνηρτημένο στὸν Πίνακα Ἀνακοινώσεων.
  • «Κοινωνικὸ Φροντιστήριο» γιὰ τοὺς ἀδύναμους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου τῆς πόλης μας. Τὰ μαθήματα γίνονται στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας καὶ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ γιὰ ὅλους.
  • Ἀρχίζουν τὰ Κατηχητικά μας! - Κάθε Σάββατο στίς 10 π.μ. πραγματοποιοῦνται οἱ συναντήσεις ὅλων τῶν βαθμίδων τῶν κατηχητικῶν της Ἐνορίας μας. Ἐμπιστευθεῖτε τὰ παιδιά σας στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ περάσουν μιὰ εὐχάριστη καὶ δημιουργικὴ ὥρα μακριὰ ἀπὸ τὴν ρουτίνα τῆς καθημερινότητας.
  • Ἀπὸ φέτος λειτουργεῖ στὸ Ναό μας Σχολὴ  Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀναγνωρισμένη ἀπὸ το Κράτος. Σᾶς προτρέπουμε ὅλους ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, νὰ ἐντρυφήσετε στὴν ἱερὰ Τέχνη τῶν Μεγάλων Μελωδῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ πρόγραμμα τῆς Σχολῆς θὰ εἶναι ἀνηρτημένο στὸν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.
  • Γιὰ Τρίτη χρονιὰ στὸ Ναό μας θὰ λειτουργήσει τμῆμα Ἁγιογραφίας καθὼς καὶ νέο τμῆμα ἀρχαρίων. Τὰ μαθήματα παραδίδονται κά­θε Δευτέρα καὶ Πέμπτη στὶς 5 μ.μ. στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας.

Εκτύπωση   Email